Издавачки куќи Почетна   Испечати   Контакт    
јазици
Образование
Галерија
Детско катче
Културно наследство
Природно наследство
Личности
Изданија
Уметност
Празнувања
Издавачки куќи
Излог
Чудесната земја
Временска прогноза
Click for Skopje-Petrovec, Macedonia Forecast
Контакт
Агенцијата за иселеништво се префрли во нови простории на
адреса:

ул. Македонија бр.19
1000 Скопје

тел:   + 389 2 3228 212
факс: + 389 2 3118 539
e-mail: info@minisel.gov.mk

 

БУКВА ПО БУКВА – КНИГА
 
КУЛТУРА                  
 
КУЛТУРА АД е една од најстарите издавачки куќи во Македонија со исклучително чувство при одбирањето и претставувањето како на домашните така и на светските писатели од областа на белетристиката, науката, философијата,историографијата,лексикографијата итн. Посебно место завземаат двете нови едиции: Светови и Идеи.
Култура е издавач и на учебници.
 
Бул. Св. Климент Охридски 68-а,
1000 Скопје,
Република Македонија
тел. +389 2 3111-332, 3120-449, факс 3228-371

 

МАГОР
 
МАГОР ДОО, формиран 1992 година, во изборот на своите изданија ја негува убавата уметност и литература, културата, философијата, науката  со посебна нагласка на современите автори од Македонија и странство.
 
Ул. Јордан Хаџи Констандинов-Џинот 2/2/9
1000 Скопје,
Република Македонија
тел/факс +389 2  3137 867, 3128 454
e-mail: magor@mt.net.mk  - web site: www.magor.com.mk 
 
 
ТРИ
 
Издавачкиот Центар ТРИ е ориентиран кон издавање на наслови од областа на философијата и психологијата како и преводи на најнови дела на светската белетристика. Неодамна, ТРИ ја отвори првата Интернет  книжарница во Скопје (www.kniga.com.mk).
 
Ул. Његошева 29а
1000 Скопје,
Република Македонија
тел. +389 2 3077 587, факс 3091 394
web site: www.kniga.com.mk   

ПРОСВЕТНО ДЕЛО
 
ПРОСВЕТНО ДЕЛО, Скопје е основано пред 59 години и е најстара издавачка куќа во Македонија специјализирана за издавање на учебници, школски помагала,педагошка литература и прирачници за сите образовни нивоа.
 
Ул. Димитрие Чуповски 15, ПФ 6
1000 Скопје,
Република Македонија
тел.
 

СИГМАПРЕС

СИГМАПРЕС е меѓу првите независни издавачки куќи во Македонија. Од 1993 година е препознатлива со едицијата АНТОЛОГИИ во чии рамки се објавуваат автори на прозна литература од Балканските простори. Потоа, едицијата “Ф” – теорија и антропологија за жената како и издавање на илустрирани монографии

Ул. Никола Тримпаре 22
Скопје,
Република Македонија
Тел. +389 2 316 68 16 – тел/факс + 389 2 245 55 54
 <
Пребарај
 
Поважни линкови
 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright (c) 2009 Агенција за Иселеништво. Сите права се задржани.