Почетна  >  Закони Почетна   Испечати   Контакт    
јазици
Вести од економијата
За Агенцијата
Иселеници бизнисмени
Иселеници повратници
Иселеници повратници
Општи услови
Водич за инвестирање
Економски потенцијали
Закони
Образци
За Македонија
Општини и Град Скопје
Корисни линкови
Контакт информации
Иселенички организации
Курсна листа
  1 EUR = MKD
  1 AUD = MKD
  1 CAD = MKD
  1 USD = MKD
  1 GBP = MKD Currency data courtesy coinmill.com
Временска прогноза
Click for Skopje-petrovec, Macedonia Forecast
Контакт
Контакт

Агенцијата за иселеништво се префрли во нови простории на

адреса:

ул. Македонија бр.19
1000 Скопје

тел:   + 389 2 3228 212
факс: + 389 2 3118 539
e-mail: info@minisel.gov.mk

Pravna regulativa

 УСТАВ НА РМ

Закон за денационализација

 

Персонален данок на доход

 Закон за изменување и дополнување на законот за персоналниот данок на доход

Закон за изменување и дополнување на законот за персоналниот данок на доход

Закон за изменување и дополнување на законот за персоналниот данок на доход

 

Царинскиoт закон

Закон за дополнување на законот за царина

Закон за дополнување на законот за царина

 

Закон за концесии

Закон за дополнување на законот за концесии
Закон за дополнување на законот за концесии
Закон за дополнување на законот за концесии

 

Закон за акцизи

Закон за акцизи(дополнување)

 Закон за акцизи(дополнување)

 Закон за акцизи(дополнување)

 Закон за акцизи(дополнување)

 Закон за акцизи(дополнување)

 Закон за акцизи(дополнување)

 Закон за акцизи(дополнување)

 Закон за акцизи(дополнување)

 Закон за акцизи(дополнување)

 

Закон за данок од добивка

Закон за изменување и дополнување на законот за данокот на добивка

Закон за изменување и дополнување на законот за данокот на добивка

Закон за изменување и дополнување на законот за данокот на добивка

 

Закон за данок од имот

  Закон за изменување и дополнување на законот за имот

 

Закон за трговски друштва

 Закон за изменување и дополнување на законот за трговски друштва

Закон за изменување и дополнување на законот за трговски друштва

Закон за изменување и дополнување на законот за трговски друштва

Закон за изменување и дополнување на законот за трговски друштва

 

Закон за стечај

 Закон за изменување и дополнување на законот за стечај

 Закон за изменување и дополнување на законот за стечај

 

Закон за хартии од вредност

 Закон за изменување на законот за хартии од вредност

 Закон за изменување на законот за хартии од вредност

 

Закон за давање на финансиски услуги на далечина

 

Закон за финансиските друштва

 

Закон за градежно земјиште

             Закон за изменување и дополнување на законот за градежно земјиште

 

Одлука за градежното земјиште

 

Закон за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост

Закон за изменување и дополнување на законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост

Закон за изменување и дополнување на законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост

Закон за изменување и дополнување на законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост

 

Закон за градење

Закон за изменување и дополнување на законот за градење

Закон за изменување и дополнување на законот за градење

 

Закон за  просторно и урбанистичко планирање

Закон за изменување и дополнување на законот за просторно и урбанистичко планирање

Закон за изменување и дополнување на законот за просторно и урбанистичко планирање

Закон за изменување и дополнување на законот за просторно и урбанистичко планирање

 

Закон за  земјоделското земјиште

Закон за изменување и дополнување на законот за земјоделско земјиште

Закон за изменување и дополнување на законот за земјоделско земјиште

 

Закон за земјоделство и рурален развој

 

Закон за посебни давачки при увоз на земјоделски и прехранбени производи

 

Закон за  виното

 

 Закон за енергетика 

 

Закон за управување со пакување и отпад од пакување

Закон за изменување и дополнување на законот за управување со пакување и отпад од пакување

 

 Закон за минерални суровини

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Закон за преземање на акционерските друштва

                Закон за изменување и дополнување на законот за преземање на акционерски друштва

                Закон за изменување и дополнување на законот за преземање на акционерски друштва

                Закон за изменување и дополнување на законот за преземање на акционерски друштва

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пребарај
 
Поважни линкови


Copyright (c) 2007 Агенција за Иселеништво. Сите права се задржани.