Писмата испратете ги по  email       

 

СЕКОЈ ТЕКСТ Е ИСКЛУЧИВО СТАВ НА НЕГОВИОТ АВТОР И ТОЈ НЕ ГО ОДРАЗУВА СТАВОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО, КОЈА НЕ МОЖЕ ДА СЕ СМЕТА ЗА ОДГОВОРНА ЗА ИЗНЕСЕНИТЕ СТАВОВИ!

 

НОВО ЛИТЕРАТУРНО ДРУШТВО „КОЧО РАЦИН”, МЕЛБУРН

17.03.2016 година

На состанокот одржан во просториите на библиотеката Mill Park, се оформи новото литературно друштво “Кочо Рацин“, Мелбурн. Тоа беше заедничката желба на иницијаторите, писатели и поети кои долги години се активни во Македонската заедница во Викторија и издаваат свои дела. Нивната мисија и цели ќе бидат спроведувани преку низа активности и ќе бидат насочени кон поттикнување на писателите од македонско потекло да творат на и збогатуваат фондот со книги на Македонски јазик, создавање на литературен модел кој ќе овозможи делата да бидат промовирани пред поширока публика насекаде во светот како и поголема афирмација на македонскиот јазик во Австралија.
Литературното друштво изготви програма за активности кои ќе ги преземе оваа година а ќе се започне со организирање на награден литературен конкурс и Саем на книги од наши автори.

Управниот одбор го сочинуваат: претседател Гордана Димовска, потпретседател Нове Младеновски, секретар Виолета Јовановска, благајник Стеван Ацески и редовни членови – иницијатори, Крсте Наумовски – Мечкар, Љубица Поповска, Вера Горгиевска, Пеце Јовановски, Марија Коцева.
Сите заинтересираните љубители на македонскиот збор и литература можат да се зачленат и да придонесат во постигнувањето на мисијата на литературното друштво.

Контакт броеви: Гордана 0423 496 821, Виолета 0402 757 374, Нове 0488 001 946